Chippen

Een transponder of chip is verplicht voor alle paarden, pony’s, ezels en zebra’s die na 1 juli 2009 in de Europese Unie zijn geboren. De chip wordt in de hals van het dier ingebracht en koppelt het paard aan het paspoort. Je kunt je paard laten chippen door een van onze erkende dierenartsen.

Paardenpaspoort

Alle paarden en pony’s in Europa moeten een paspoort hebben waarmee zij zijn te identificeren. Dit bevordert de eerlijkheid in de handel en sport. Bovendien geeft het paspoort inzicht in de eventuele medische behandelingen.

Als eigenaar geeft je ook in het paspoort aan of het paard of de pony wel of niet voor de humane consumptie is bestemd (slacht). Voor een gezelschapspaard of -pony is een breder scala aan diergeneesmiddelen beschikbaar.

Goed om te weten

Een paard dat geen geldig paspoort heeft, mag je dus niet houden, vervoeren, exporteren of laten slachten. Koop nooit een paard zonder geldig paspoort! Eis dat bij overdracht van het paard het paspoort ook gelijk overhandigd wordt. Controleer direct alle gegevens in het paspoort geregistreerd zijn en of deze juist zijn. Het paardenpaspoort moet altijd bij je paard zijn.

Veulen

Een veulen moet binnen 6 maanden na de geboorte een paspoort hebben. Als eigenaar ben je hiervoor verantwoordelijk. Voordat een paspoort kan worden aangevraagd, moet het veulen zijn gechipt.

Belangrijke paspoortregels

  • Het paardenpaspoort moet altijd bij het paard zijn. Als je paard in een pensionstal staat, moet het paspoort daar aanwezig zijn.
  • Het paard moet juist zijn geregistreerd.
  • Volgens de wetgeving is een paard bestemt voor menselijke  consumptie. Dat beperkt de mogelijke medicatie. Wel of geen consumptie moet dus worden aangegeven. In het paspoort moeten ook alle medische behandelingen worden genoteerd.
  • Een volgende eigenaar kan van een slachtpaard een gezelschapspaard maken. Omgekeerd kan dat niet, een gezelschapspaard blijft altijd een gezelschapspaard.
  • Een dierenarts kijkt voor het bepalen van de medicatie wat de status van het paard is (wel/niet humane consumptie).
  • Voldoe je bij een controle niet aan de regel(s), dan kan er een boete volgen.

FEI

Voor paarden die uitgebracht worden op internationale wedstrijden onder auspiciën van de FEI geldt dat zij in principe altijd een FEI-paspoort nodig hebben.

Meer info: