Aandacht voor paard en veulen

Dierenpraktijk Berghem kan alle diergeneeskundige aandacht bieden die uw paard nodig heeft

 • Worms2 Ontwormen
 • Veulenweetjes
 • Spoedeisende situaties geboorte/veulen
 • Spoedeisende situaties paarden
 • chip Chippen
 • Paardenpaspoort
 • FEI

Worms2 Ontwormen

Ontwormen

Omdat er voorlopig geen nieuwe ontwormmiddelen op de markt komen, is het erg belangrijk op de juiste manier om te gaan met de middelen die er zijn. We willen voorkomen dat ze ernstige infecties oplopen, omdat de wormen resistent (=ongevoelig) zijn geworden voor de huidige wormmiddelen. Om zinvol te ontwormen is het nodig om te weten of je paard ontwormd moet worden en zo ja, met welk middel.

De enige manier om dit te weten te komen is het twee to drie maal per jaar uitvoeren van microscopische mestonderzoeken. Wij kunnen deze onderzoeken op de praktijk voor je uitvoeren. Na het brengen van een vers mestmonster weet je binnen 24 uur de uitslag.

Voor de juiste interpretatie van de uitslag is het van belang het mestmonster op de juiste manier en op het juiste tijdstip na de vorige ontworming te nemen. Voor informatie hierover kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Lever je meer dan vijf mestmonsters tegelijk in? Neem dan van tevoren even contact op. Dan kunnen wij er zorg voor dragen dat de monsters op tijd onderzocht worden.

Alles over ontwormen

Veulenweetjes

Veulenweetjes

Wist je dat een gezond veulen…

 • Na de geboorte nog wel 1,5 liter bloed via de navelstreng krijgt voordat deze breekt wanneer de merrie opstaat?
 • Binnen vijf minuten na de geboorte in borst-buik ligging moet gaan liggen?
 • Binnen twee uur na de geboorte moet staan en drinken?
 • De nageboorte binnen twee uur na het veulenen van de merrie af moet zijn?
 • Binnen zes uur (hengst) tot tien uur (merrie) na de geboorte voor het eerst geplast moet hebben?
 • Binnen 12-24 uur de eerste mest (meconium/darmpek) er volledig af moet zijn?
 • Het is verstandig je veulen binnen 24 uur na de geboorte even na te laten kijken op eventuele andere afwijkingen.

Spoedeisende situaties geboorte/veulen

Spoedeisende situaties geboorte/veulen

Situaties wanneer de dierenarts moet komen:

 • Als er na 15 minuten persen nog geen resultaat is.
 • Bij een koliek na geboorte van de veulen.
 • Nageboorte komt niet af (na vier uur waarschuwen).
 • Nageboorte blijft aan de merrie (moet er binnen zes uur af zijn).
 • Niet drinkend veulen (moet binnen drie uur na geboorte drinken)
 • Darmpek niet kwijt kunnen (veulen).
 • Veulenspuit (binnen 24 uur na de geboorte; tijdstip geboorte noteren!)

Spoedeisende situaties paarden

Spoedeisende situaties paarden

Situaties wanneer de dierenarts moet komen:

 • Het paard heeft een dichtgeknepen oog, blauwe waas.
 • Bij een slokdarm-verstopping (gestrekte hals, voer / speeksel uit mond / neus).
 • Bij vergiftiging en wonden.
 • Als het paard moeilijk ademt, maar wel eet en drinkt.
 • Als het paard een koliek heeft.
 • Wanneer het paard acuut kreupel is, soms zelfs op drie benen staat.
 • Wonden in combinatie met ernstige kreupelheid.
 • Een hoefbevangen paard (moeilijk tot niet lopen).
 • Een paard met hoefzweer.

chip Chippen

Chippen

Een transponder of chip is verplicht voor alle paarden, pony’s, ezels en zebra’s die na 1 juli 2009 in de Europese Unie zijn geboren. De chip wordt in de hals van het dier ingebracht en koppelt het paard aan het paspoort. Je kunt je paard laten chippen door een van onze erkende dierenartsen.

Paardenpaspoort

Paardenpaspoort

Alle paarden en pony’s in Europa moeten een paspoort hebben waarmee zij zijn te identificeren. Dit bevordert de eerlijkheid in de handel en sport. Bovendien geeft het paspoort inzicht in de eventuele medische behandelingen.

Als eigenaar geeft je ook in het paspoort aan of het paard of de pony wel of niet voor de humane consumptie is bestemd (slacht). Voor een gezelschapspaard of -pony is een breder scala aan diergeneesmiddelen beschikbaar.

Goed om te weten

Een paard dat geen geldig paspoort heeft, mag je dus niet houden, vervoeren, exporteren of laten slachten. Koop nooit een paard zonder geldig paspoort! Eis dat bij overdracht van het paard het paspoort ook gelijk overhandigd wordt. Controleer direct alle gegevens in het paspoort geregistreerd zijn en of deze juist zijn. Het paardenpaspoort moet altijd bij je paard zijn.

Veulen

Een veulen moet binnen zes maanden na de geboorte een paspoort hebben. Als eigenaar ben je hiervoor verantwoordelijk. Voordat een paspoort kan worden aangevraagd, moet het veulen zijn gechipt.

Belangrijke paspoortregels

 • Het paardenpaspoort moet altijd bij het paard zijn. Als je paard in een pensionstal staat, moet het paspoort daar aanwezig zijn.
 • Het paard moet juist zijn geregistreerd.
 • Volgens de wetgeving is een paard bestemt voor menselijke consumptie. Dat beperkt de mogelijke medicatie. Wel of geen consumptie moet dus worden aangegeven. In het paspoort moeten ook alle medische behandelingen worden genoteerd.
 • Een volgende eigenaar kan van een slachtpaard een gezelschapspaard maken. Omgekeerd kan dat niet, een gezelschapspaard blijft altijd een gezelschapspaard.
 • Een dierenarts kijkt voor het bepalen van de medicatie wat de status van het paard is (wel/niet humane consumptie).
 • Voldoe je bij een controle niet aan de regel(s), dan kan er een boete volgen.

FEI

FEI

Voor paarden die uitgebracht worden op internationale wedstrijden onder auspiciën van de FEI geldt dat zij in principe altijd een FEI-paspoort nodig hebben.

Meer info: