Gezond vleesvee

Als DAP-dierenartsen zijn wij altijd beschikbaar voor advies per telefoon of in persoon

  • Bedrijfsplannen
  • certificate Modern fokbeleid

Bedrijfsplannen

Bedrijfsplannen

Bij deze runderen is het belangrijk te letten op het klimaat, de voeding en de gezondheidsstatus. Hierdoor worden ziektes voorkomen, zonodig kan dit ook via vaccinaties. Preventief handelen is beter dan curatief behandelen.

Met behulp van een BGP = BedrijfsGezondheidsPlan en het BBP = BedrijfsBehandelPlan wordt een leidraad opgesteld. Zo kan de veehouder direct zelf ingrijpen en is hij bekend is met de risico’s op zijn bedrijf.

Natuurlijk staan we als DAP-dierenartsen altijd telefonisch (en zonder extra kosten!) met raad klaar. Als dat nodig is, rijden we een visite en onderzoeken de dieren ter plekke. Zonodig kunnen we middelen inzetten die buiten het BBP voorgeschreven dienen te worden door een dierenarts.

certificate Modern fokbeleid

Modern fokbeleid

Dankzij het modern fokbeleid zijn er bij vleesvee steeds minder keizersnedes nodig. Door kruisingen met de juiste soorten werk je naar minder keizersnedes en gezonde kalveren die goed opgroeien en een goede opbrengst houden.