Goede zorg voor melkvee

Het gaat niet alleen om de gezondheid van het dier: ook het bedrijf en de boer centraal!

 • Onze dienstverlening
 • Bedrijfsbegeleiding en -plannen
 • Laboratoriumtesten
 • Food Voeding en drenchen
 • health Over ziekten

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening

Wat is er mooier dan een stal vol runderen. Zeg dat tegen onze gespecialiseerde rundveedierenartsen en je hoort de meest enthousiaste verhalen. Over mooie stallen en koeien die met een gevulde pens tevreden staan te herkauwen. Over de glanzende gave vacht van een gezond dier en de schone uiers. Dus ook over probleemloos melken!

Onze dierenartsen weten wat daar allemaal voor nodig is. Het gaat niet alleen om de gezondheid van het dier: naast de individuele rund staan ook het bedrijf en de boer centraal!

Wij bieden jou:

 • Kennis en ervaring mbt vruchtbaarheid, ziektekunde en management;
 • Gunstige tarieven!
 • Goede bereikbaarheid eigen dierenarts
 • Deskundige bedrijfsbegeleiding
 • Goede voedingsadviezen en ziektebestrijding

Onze geborgde dierenartsen behandelen je dier snel en goed bij een verlossing, lebmaagverplaatsing of ziekte. Onze praktijk heeft een eigen spoeddienst, daarmee voorkomen we de inzet van vreemde dierenartsen die de situatie op jouw bedrijf niet kennen. Hiermee is DAP Berghem uniek in de regio. Ook in het weekend is overleg met de eigen dierenarts mogelijk!

Goed om te weten

 • De LDL doen we met moderne endoscopie zodat de koe snel opknapt en weer kan produceren.
 • Wij werken samen met de Boerenwinkel

Bedrijfsbegeleiding en -plannen

Bedrijfsbegeleiding en -plannen

In onze begeleiding staat jouw bedrijf en ambitie centraal. De doelen voor de korte en lange termijn leggen we vast in een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan. Zo is het voor iedereen helder volgens welke richtlijnen jij werkt bij het runnen van je bedrijf en het behandelen van je melkvee. De dierenarts heeft een actieve en coachende rol. We denken mee en fungeren als sparringpartner als het gaat om je plannen en ambities. We zijn ook eerlijk als er volgens ons aanpassingen nodig zijn. Onze adviezen betreffen bijvoorbeeld de voeding, bedrijfsvoering, dierenwelzijn en het klimaat in de stallen.

Bedrijfsbegeleiding

Als de dieren gezond zijn en zich goed voelen is het bedrijfsresultaat optimaal! Daar is onze bedrijfsbegeleiding op gericht!

Bedrijfsgezondheidsplan en Bedrijfsbehandelplan

Per bedrijf maken onze dierenartsen samen met de eigenaar een praktisch en haalbaar bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en bedrijfsbehandelplan (BBP). Onze dierenartsen zijn op de hoogte van de laatste wetgeving en regels, onder meer wat betreft de toediening van antibiotica.

Laboratoriumtesten

Laboratoriumtesten

In onze praktijk aan de Julianastraat hebben we laboratoriumfaciliteiten. Daar verrichten we de testen die nodig zijn om de melkveestapel en daarmee het bedrijf, goed te laten functioneren, zoals:

 • Celgetalbepaling voor selectief droogzetten
 • Bloedonderzoek
 • Antibiogram mastitisonderzoek
 • Diarree diagnose testen kalveren

Food Voeding en drenchen

Voeding en drenchen

Voeding is essentieel voor de balans in de gezondheid van de veestapel. Vaak wordt een vergelijking gemaakt tussen koeien en topsporters. Dit is terecht! De melkkoeien van onze boeren produceren afhankelijk van het ras tot 9000 liter melk per jaar!

Omdat de koeien zo´n hoge productie hebben, dienen ze voeding te krijgen die optimaal is samengesteld en bijvoorbeeld vrij is van schimmels (mycotoxinen). Zonder goede voeding raken melkkoeien gemakkelijk uit balans. Met als gevolg een verhoogd risico op allerlei ziektes, zoals de slepende melkziekte of mastitis. Het kan dan nodig zijn om bijvoorbeeld jouw dieren te drenchen.

health Over ziekten

Over ziekten

Zuivelverwerkers eisen bestrijding van veel voorkomende infectieziektes zoals leptospirose, paratuberculose en salmonellose. Het onverdacht worden en houden van je bedrijf bij deze ziekten, is belangrijk. Je verlaagt de uitval, bevordert het ouder worden van de koeien en je hebt minder jongvee nodig voor vervanging. Het resultaat is een duidelijke verhoging van de efficiƫntie van je hele bedrijf.

Om de veestapel gezond te maken en te houden, stellen we graag met jou als melkveehouder een plan van aanpak op voor ziektes als IBR en BVD.

En denk bij de opstart van de koeien die melk geven aan hun energiebalans, zodat de klauwgezondheid goed is. Belangrijk om om vlot op kunnen staan en actief naar het voerhek, de waterbak en de melkplaats te kunnen lopen!