Hobbydier en zijn verzorging

Jouw hobby is ook ons plezier, want het toch prachtig om omringd te zijn door dieren

  • Over hobbydieren
  • protection Zoönose en one health
  • Hobbydieren
  • Kleine herkauwers
  • Parkdieren

Over hobbydieren

Over hobbydieren

Eigenaren van hobbydieren (kleine herkauwers en parkdieren) zijn echte liefhebbers! Ze houden herten, (dwerg)geiten, schapen, ezels, (mini)koeien en varkens, zoals hangbuikzwijnen. Maar je ziet ook exotische soorten. Onze dierenartsen behandelen lama’s en alpaca’s (zie Parkdieren).

Omdat de DAP Berghem een gemengde brede praktijk is, richten we ons zowel op de veehouderij, gezelschapsdieren, exotische dieren als hobbydieren. Daardoor weten we veel over allerlei overheidsregels en de gezondheidsaspecten van uiteenlopende soorten. Bij ons ben je aan het goede adres voor advies over vaccinaties, ontwormen, maar ook welke soorten wel of niet bij elkaar kunnen.

Er komt veel kijken bij het houden van hobbydieren. Voor een aantal diersoorten zijn specifieke regels van toepassing. Een voorbeeld: als je varkentje ook in je huis rondloopt, moet je als eigenaar verplicht een UBN (uniek bedrijfs nummer) hebben.

Jouw hobby is ook ons plezier, want het is toch prachtig om omringd te zijn door dieren en daar samen zorg voor te dragen!

protection Zoönose en one health

Zoönose en one health

Sommige ziekten zoals de kattenkrabziekte en Q-koorts kunnen van de dieren over gaan op mensen. Dat heet zoönose en moet uiteraard worden voorkomen. Daarom werkt DAP Berghem samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren en One Health. Dierenartsen (veterinair) en dokters (humaan arts) bundelen en delen hun kennis en ervaring, ook op lokaal niveau. Via het Keurmerk zoönosen proberen we de infecties door zoönose te voorkomen. Voor houders van bepaalde hobbydieren is dat ook interessant. Vraag jouw dierenarts hiernaar.

Het Keurmerk zoönosen bestaat uit drie stappen:

  1. De eigenaar van de dieren vult samen met de dierenarts een checklist in voor het keurmerk. Daarin gaat het ondermeer over de hygiëne, gezondheid van de dieren en risico’s op zoönosen.
  2. Vervolgens beoordeelt de Gezondheidsdienst voor Dieren de checklist. Als er voldoende punten worden gescoord, wordt het keurmerk toegekend.
  3. Het keurmerk wordt vervolgens ieder jaar door de eigen dierenarts gecontroleerd.

Hobbydieren

Hobbydieren

Kleine herkauwers

Kleine herkauwers