Nieuwsbrief Geit – Oktober 2020

Hierbij de nieuwsbrief van oktober! In deze nieuwsbrief zullen we het hebben over de afgelopen studiemiddag over VIMCO en uiergezondheid in het algemeen. Daarnaast stippen we kort de weerstand van het koppel aan.

VIMCO

VIMCO is het vaccin wat bescherming biedt aan melkgeiten qua uiergezondheid. Het zorgt voor halvering van het aantal klinisch (o.a. blauwuiers) en subklinisch (hoog celgetal en onkante uiers) zieke dieren. Uiteraard is mastitis vooral iets wat goed in de hand te houden is door evenwichtige voeding en een juist management. Bekend is dat 90% van mastitis bij geiten wordt veroorzaakt door diergebonden kiemen. Dit zijn kiemen die zich vooral op de huid bevinden, in veel mindere mate in de omgeving. Overdracht van kiemen gebeurt dus met name tijdens het melkproces. Hieronder nog even een korte opsomming van risicofactoren:

  • Niet vooraf met een schone doek reinigen.
  • Geen handschoenen tijdens melken
  • Tepelvoeringen niet tijdig vervangen
  • Niet speendippen
  • Niet naspoelen van hoogcelgetal dier
  • Niet werken in aparte (celgetal-)groepen

Sommige maatregelen kunnen niet altijd genomen worden. Het zijn wel punten om over na te denken, omdat dit al heel effectief op zichzelf is om celgetal omlaag te krijgen. Liefst is het tankcelgetal altijd onder 500 000 cellen/ml, zijn het aantal blauwe uiers minder dan 2%, aantal onkante uiers minder dan 5%. Elke geit met blauw uier kost €225 en een onkant uier kost stiekem €80 aan medicijnen, melkproductiedaling en vervanging. Vimco springt in op de verbetering van uiergezondheid door te vaccineren met de meest voorkomende kiemen bij geiten (CNS en S. Aureus). Door de dieren voor het lammeren al een bescherming mee te geven, daalt de kans op uierontsteking aanzienlijk en wanneer een dier toch een infectie oploopt, worden ze minder ziek, reageren beter op de behandeling en is er ook sprake van minder uitscheiding van ziektekiemen.

Weerstand

Nu het najaar er weer aankomt, willen we nog een stukje weiden aan weerstand en de preventie. Weerstand begint en eindigt bij het management van een bedrijf, oftewel, de weerstand van het koppel wordt dus altijd bepaald door een combinatie van factoren waarin een balans gevonden moet worden. Het is dan ook belangrijk om in het achterhoofd te houden dat er vaak onbewust een vals gevoel van veiligheid wordt gecreëerd met de aanpak van 1 van deze factoren. Dit is bijvoorbeeld het geval met vaccineren, waarbij vaak gedacht wordt dat de dieren helemaal niet meer ziek worden. Dat is absoluut niet zo, net zoals dat bij een perfect rantsoen maar een slechte hygiëne er ook dieren toch ziek worden. Blijf dus alert op alle punten die van belang zijn om de weerstand van je dieren in balans te houden. Bedenk daarnaast vantevoren wat er in 2020 minder goed gegaan is, wat je graag anders wil en hoe je dat het beste kunt bereiken samen met je begeleidende dierenarts.

Namens het team van DAP Berghem:
Aart van Bennekom UDN999036
Frank Scholten UDN743020
Leslie Nekkers UDN1101170

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF bestand.