Preventieve aanpak

In onze praktijk begeleiden we zowel particuliere geiten- en schapenhouders, zorgboerderijen en (grote) professionele melkgeitenbedrijven. Voor alle geiten- en schapenhouders bieden wij de volgende diensten aan:

  • Onderzoek en behandeling van zieke dieren.
  • Bedrijfsbegeleiding op het gebied van diergezondheid, voeding en medicijngebruik.
  • Hulp bij de verlossing van lammeren.
  • Het opstellen van een passend ontwormingsschema.
  • Het enten voor bv.: clostridium (bloedziekte), Q-koorts, pasteurella (zomerlongontsteking), ecthyma (zere bekjes) en rotkreupel.
  • Georganiseerde dierziektebestrijding in de vorm van de verschillende certificeringsprogramma’s, zoals zwoegerziektebestrijding bij het schaap en CAE bij de geit.
  • Verschillende andere werkzaamheden zoals scannen op dracht en klauwverzorging.

Keurmerk Zoönose en One Health

Sommige ziekten zoals de kattenkrabziekte en Q-koorts kunnen van de dieren over gaan op mensen. Dat heet zoönose en moet uiteraard worden voorkomen. Daarom werkt DAP Berghem samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren en One Health. Dierenartsen (veterinair) en dokters (humaan arts) bundelen en delen hun kennis en ervaring, ook op lokaal nivo. Via het Keurmerk zoönosen proberen we de infecties door zoönose te voorkomen. Wanneer een bedrijf voldoende punten scoort wordt het keurmerk toegekend.

Het Keurmerk zoönosen bestaat uit drie stappen:

  1. De eigenaar van het bedrijf vult samen met de dierenarts een checklist in voor het keurmerk. Daarin gaat het ondermeer over de hygiëne, gezondheid van de dieren en risico’s op zoönosen.
  2. Vervolgens beoordeelt de Gezondheidsdienst voor Dieren de checklist. Als er voldoende punten worden gescoord, wordt het keurmerk aan het bedrijf toegekend.
  3. Het keurmerk wordt vervolgens ieder jaar door de eigen dierenarts gecontroleerd.