Over hobbydieren

Eigenaren van hobbydieren (kleine herkauwers en parkdieren) zijn echte liefhebbers! Ze houden herten, (dwerg)geiten, schapen, ezels, (mini)koeien en zelfs varkens houden. Maar je ziet ook exotische soorten zoals lama’s, alpaca’s, kangoeroes, wallaby of struisvogels.

Er komt veel kijken bij het houden van deze dieren. Voor een aantal diersoorten zijn specifieke regels van toepassing. Een voorbeeld: als je varkentje ook in je huis rondloopt, moet je als eigenaar verplicht een UBN (uniek bedrijfs nummer) hebben.

De DAP Berghem is een gemengde brede praktijk en richt zich op de veehouderij, gezelschapsdieren, exotische dieren en hobbydieren. Daardoor weten we veel over allerlei overheidsregels en natuurlijk de gezondheidsaspecten van de uiteenlopende soorten. Bij ons bij je aan het goede adres voor advies over vaccinaties, ontwormen, maar ook welke soorten wel of niet bij elkaar kunnen.

Jouw hobby is ook ons plezier, want het toch prachtig om omringd te zijn door dieren!

Zoönose en One Health

Sommige ziekten zoals de kattenkrabziekte en Q-koorts kunnen van de dieren over gaan op mensen. Dat heet zoönose en moet uiteraard worden voorkomen. Daarom werkt DAP Berghem samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren en One Health. Dierenartsen (veterinair) en dokters (humaan arts) bundelen en delen hun kennis en ervaring, ook op lokaal nivo. Via het Keurmerk zoönosen proberen we de infecties door zoönose te voorkomen. Voor houders van bepaalde hobbydieren is dat ook interessant. Vraag je dierenarts hiernaar.

Het Keurmerk zoönosen bestaat uit drie stappen:

  1. De eigenaar van de dieren vult samen met de dierenarts een checklist in voor het keurmerk. Daarin gaat het ondermeer over de hygiëne, gezondheid van de dieren en risico’s op zoönosen.
  2. Vervolgens beoordeelt de Gezondheidsdienst voor Dieren de checklist. Als er voldoende punten worden gescoord, wordt het keurmerk toegekend.
  3. Het keurmerk wordt vervolgens ieder jaar door de eigen dierenarts gecontroleerd.

Kleine herkauwers